KADRA PRZEDSZKOLA:

Bożena Chlebek – dyrektor przedszkola,

Natalia Gromala – pedagog wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, wychowawca,

Angelika Chrobak – pedagog wychowania przedszkolnego, wychowawca,

Aneta Wolańska – pedagog wychowania przedszkolnego, gimnastyka korekcyjna, warsztaty regionalne, bajkoterapia, wychowawca,

Gabriela Dziur – Chryczyk – pedagog wychowania przedszkolnego, arteterapia, wychowawca,

Jolanta Kęska – terapeuta integracji sensorycznej,  fizjoterapeuta, pedagog wychowania przedszkolnego,

Dagmara Opyd – nauczyciel języka angielskiego,

Małgorzata Kędzierska – logopeda, oligofrenopedagog,

Joanna Ptaszek – pomoc pedagogiczna,

siostra Danuta Jagieła – religia,