KADRA PRZEDSZKOLA:

Bożena Chlebek – dyrektor przedszkola

Urszula Dulak – pedagog wychowania przedszkolnego, logopeda – opiekun grupy BADACZE

Natalia Gromala – pedagog wychowania przedszkolnego, opiekun grupy TROPICIELE

Angelika Chrobak – pedagog wychowania przedszkolnego

Magdalena Rozmus – Urbaniak – pedagog wychowania przedszkolnego, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Barbara Duduś – nauczyciel języka angielskiego, pomoc pedagogiczna

Jolanta Kęska – pomoc pedagogiczna, fizjoterapeuta

Joanna Ptaszek – pomoc pedagogiczna

siostra Danuta Jagieła – religia