Na zajęciach dzieci będą pracować metodą projektu – przygotują scenki i inscenizacje  teatralne nawiązujące do tradycji regionu. Wykorzystamy elementy muzyki, tańca i gwary góralskiej. Dzięki temu przedszkolaki poznają tradycje, nauczą się wyrażać siebie przez sztukę oraz nabędą umiejętność autoprezentacji.