Oprócz zajęć opiekuńczych, rozwijających i zabaw, dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych:
– język angielski metodą Teddy Eddy,                                                                                                                                                                              – katecheza                                                                                                                                                                                                                                – zajęcia z zakresu regionalizmu ,
– zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne – według potrzeb.