Oprócz zajęć opiekuńczych, rozwijających i zabaw, dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych:
-język angielski metodą Teddy Eddy, w podziale na grupy po 10 osób – każda grupa 1 godzina w tygodniu,
– zajęcia teatralne z edukacją regionalną – 2 grupy po 2 godziny tygodniowo,

– katecheza,
– zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne i terapeutyczne,